Privacybeleid

Inleiding

Hiermee informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens. 

Welke verwerkingen en doeleinden

In deze privacyverklaring richten we ons op de volgende verwerkingen, doeleinden en verwerkingsgrondslagen:

Werving en selectie 

  • Om de verstrekte informatie in de sollicitatieprocedure te verwerken, en om de CV en motivatiebrief te beoordelen.
  • Om een assessment te kunnen (laten) doen om de geschiktheid voor bepaalde werkzaamheden te bepalen.
  • Om u later te benaderen voor een mogelijk passende vacature. (Toestemming).

Welke persoonsgegevens we daartoe verwerken  
Indien u bij ons solliciteert, zullen wij de volgende gegevens verwerken en bewaren: 
Volledige naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en overige persoonlijke gegevens vermeld in uw sollicitatie en uw CV, motivatiebrief.

Hoe lang bewaren we deze gegevens 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

  • Sollicitaties die niet leiden tot een dienstverband, worden uiterlijk 4 weken naar het beëindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd.
  • In geval toestemming is verleend tot het langer bewaren van deze gegevens, zal dit gelden voor een termijn van maximaal 1 jaar.  

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door afdeling HR. Voor zover nodig, bijvoorbeeld indien u in dienst komt, worden uw persoonsgegevens gedeeld met betreffende collega’s.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
De verwerking van uw persoonsgegevens door TSG Group vindt plaats onder strikte vertrouwelijkheid. Daarbij treffen we passende maatregelen, rekening houdend met de risico's en de verplichtingen.

Gebruik maken van uw privacyrechten 
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier omgaan met uw rechten dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies 
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u in onze cookieverklaring op de website(s). U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen. 

Tot slot 
Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. 
Op dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. 

 

TSG Group
Furkapas 8
5624 MD Eindhoven
werkenbij@tsggroup.nl